Kontakt

Czynne:

Poniedziałek: 10:00 – 17:00
Wtorek: 10:00 – 17:00
Środa: 10:00 – 17:00
Czwartek: 10:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 14:00
Niedziela: nieczynne

przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny

BRAVVO Sp. z o.o.

BRAVVO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(adres: ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000527937, NIP: 6772383889, REGON: 123233223.
Kapitał zakładowy 50 000 PLN, wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy


Menu